Wie zijn wijFuwasysteemOverige productenLicentiehoudersNieuwsContact

 

 

NERF HRM-implementatie is een adviesbureau dat overheidsorganisaties en non-profit organisaties ondersteunt bij de opzet en uitvoering van een modern HRM-beleid.

Een bureau dat deskundigheid en kwaliteit koppelt aan inlevingsvermogen in de situatie van de opdrachtgever en hem daadwerkelijk helpt zijn prestaties blijvend te verbeteren.

1. HRM een wezenlijk onderdeel uitmaakt van het strategisch beleid van de organisatie

2. de permanente ontwikkeling van de kwaliteiten en talenten van de medewerkers een strategische succesfactor is

3. de verschillende HRM-instrumenten onderling afgestemd dienen te zijn op de doelen van de organisatie

4. HRM primair een verantwoordelijkheid van de (integraal) manager is

5. de medewerker nadrukkelijk actief een eigen verantwoordelijkheid draagt voor zijn eigen ontwikkeling.

 

update: maart  2009

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Copyright (c) 2004 Stichting NERF. Alle rechten voorbehouden